Partier

Nedan presenteras utdrag ur partiprogram, vem som är partiledare och hur du kan engagera dig i partier som har mandat i riksdagen under perioden 2010 – 2014:

 • Arbetarpartiet Socialdemokraterna

  "Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just detta: samhället går att förändra." (Utdrag ur partiprogrammet 2013)

  Partiledare: Stefan Löfven.
  Bra politiker: Hillevi Larsson.

  Läs mer om hur du kan engagera dig i Arbetarpartiet Socialdemokraterna.

 • Centerpartiet

  "Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt." (Utdrag från Idéprogrammet)

  Partiledare: Annie Lööf.
  Bra politiker: Fredrick Federley.

  Läs mer om hur du kan engagera dig i Centerpartiet.

 • Folkpartiet liberalerna

  Folkpartiet Liberalerna är Sveriges liberala parti. Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Under århundraden har liberaler identifierat, bekämpat och rivit hinder för människans frihet. Dessa insatser har lagt grunden till mycket av dagens samhälle, och arbetet fortsätter. (Utdrag ur partiprogrammet 2013)

  Partiledare: Jan Björklund.
  Bra politiker: Barbro Westerholm.

  Läs mer om hur du kan engagera dig i Folkpartiet liberalerna.

 • Kristdemokraterna

  "Kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Med kristna värden avses de allmänt giltiga värden som inspirerats och förvaltats av den kristna traditionen. Kristdemokratin är värdeorienterad. Med detta menas en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum." (Utdrag ur Principprogrammet 2001)

  Partiledare: Göran Hägglund.
  Bra politiker: Emma Henriksson.

  Läs mer om hur du kan engagera dig i Kristdemokraterna.

 • Miljöpartiet de gröna

  "Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer." (Utdrag ur partiprogrammet)

  Språkrör: Gustav Fridolin och Åsa Romson.
  Bra politiker: Gustav Fridolin.

  Läs mer om hur du kan engagera dig i Miljöpartiet de gröna.

 • Moderata samlingspartiet

  "Människan är utgångspunkten för nya Moderaternas politik. Våra värderingar kommer ur vår människosyn. Människan besitter en inre förmåga att utvecklas och bara genom frihet kan denna förmåga komma till sin rätt. Därför är frihet vårt viktigaste värde. Med friheten kommer rätten att få vara sig själv, ansvaret för sina egna val och kravet att respektera andra människors sätt att vara." (Ur idéprogrammet 2013)

  Partiledare: Fredrik Reinfeldt.
  Bra politiker: Hanif Bali.

  Läs mer om hur du kan engagera dig i Moderata Samlingspartiet.

 • Sverigedemokraterna

  "Vi bejakar lag och ordning, gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och bevisat välfungerande naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen." (Ur principprogrammet 2011)

  Partiledare: Jimmie Åkesson.
  Bra politiker: Josef Fransson.

  Läs mer om hur du kan engagera dig i Sverigedemokraterna.

 • Vänsterpartiet

  "De socialistiska och feministiska idétraditioner, som vänsterpartiet är en del av och för vidare, bygger på övertygelsen om alla människors lika värde. Det är idétraditioner som hyllar förnuft och kritiskt tänkande och utgår från en tilltro till alla människors skapande förmåga. De ser kvinnor och män som självständiga, tänkande individer, kapabla att skapa sig själva som människor i samverkan med andra." (Utdrag ur partiprogrammet 2014)

  Partiledare: Jonas Sjöstedt.
  Bra politiker: Hans Linde.

  Läs mer om hur du kan engagera dig i Vänsterpartiet.

fler tips på hur du kan påverka samhället som medborgare och engagerad individ!