Påverkan

  • I en riktig demokrati är alla med och bestämmer

    Sverige är en demokrati, men varför tar alla inte sin rättig- och skyldighet att rösta vid valen? Varför röstar endast 40 % i EU-valet och cirka 85 % i riksdagsvalet? Alla, som har rösträtt, har möjlighet att säga sin mening och har rätten att rösta blankt, men varför väljer en del att inte rösta över huvud taget? Om man inte går och röstar och överlåter sin "röst" till Någon Annan, är det en diktatur eller en demokratisk diktatur, eller vill vi ha en demokrati där alla säger sin mening i saker och ting som berör individer i konkreta frågor och samhället i stort? Vi vill att alla är med och bestämmer!

  • Hur kan jag påverka?

    Att vara en engagerad samhällsmedborgare är både en rättighet och skyldighet! För all makt utgår från folket och riksdagen är folkets företrädare, som det står i regeringsformen. Du behöver inte arbeta som retorikkonsult, utan det viktiga är att du brinner för någon fråga och därmed ha förmåga att kunna påverka saker, både långsiktigt och kortsiktigt.

    Även ideellt arbete är en form att engagera sig och du kan bland annat engagera dig partipolitiskt och vara förtroendevald inom fackligt arbete.