Svenska Afghanistankommittén

Svenska Afghanistankommittén (SAK) är en biståndsorganisation som arbetar i Afghanistan med sjuk- och hälsovård, utbildning, rehabilitering av funktionshindrade samt landsbygds­utveckling. Svenska Afghanistankommittén ansvarar för primärsjukvård för närmare 2 miljoner människor och 125 000 elever får undervisning (varav drygt hälften är flickor). 100 000 personer med funktionsnedsättning får årligen rehabilitering, stöd eller utbildning 175 afghanska barnmorskor har utbildats, 50 utbildas just nu.

SAKs verksamhet riktar särskilt in sig på att nå ut till de allra mest utsatta grupperna. Därför bedrivs arbetet på den fattiga afghanska landsbygden och med särskild inriktning mot kvinnor, barn och människor med olika former av funktionsnedsättning. Arbetet bedrivs alltid i ett nära samarbete med lokalbefolkningen. Övergripande är arbetet med mänskliga rättigheter och genusfrågor.

SAK är en politiskt och religiöst obunden biståndsorganisation som har arbetat i Afghanistan i 30 år. SAKs verksamhet finansieras av bland andra tusentals privatpersoner, Sida, EU och Världsbanken. Svenska Afghanistankommittén bildades 1980.

Svenska Afghanistankommittén
Stöd Svenska Afghanistankommittén i dag!

Få fler tips på frivilligorganisationer som du kan stödja!