Stödfonden för hemlösa i Helsingborg

Stödfonden för hemlösa i Helsingborg har ett korttidsboende med 35 sängplatser. Serverar ca 60 personer frukost, cheap lunch och varm kvällsmat 365 dagar om året.

Föreningen Frihamnen
(som driver Hemlösas Hus i Helsingborg) är en ideell, price politiskt och religiöst obunden förening. De har drygt 12 anställda plus vikarier. plus frivilliga. ca 900 stödmedlemmar.

Hemlösas hus
Stöd Stödfonden för hemlösa i Helsingborg i dag


Få tips på fler frivilligorganisationer som du kan stödja!