Läkare Utan Gränser

Nedan har du tips på frivilligorganisation som du kan stödja:

Organisationsnummer: 802017-2368
Hemvist: Stockholm
Websida: www.lakareutangranser.se
Plusgiro: 900603-2

(det juridiska namnet på organisationen kan dock skilja sig något jämfört med ovan nämnda namn som avser det som benämns till vardags för organisationen )

Få tips på fler frivilligorganisationer som du kan stödja!