Läkare i världen

Nedan har du tips på frivilligorganisation som du kan stödja:

Organisationsnummer: 802016-1306
Hemvist: Stockholm
Websida: www.lakareivarlden.org
Plusgiro: 900109-0

(det juridiska namnet på organisationen kan dock skilja sig något jämfört med ovan nämnda namn som avser det som benämns till vardags för organisationen )

Få tips på fler frivilligorganisationer som du kan stödja!