Indian Children

Nedan har du tips på frivilligorganisation som du kan stödja:

Organisationsnummer: 802426-0484
Hemvist: Uppsala
Websida: www.indianchildren.org
Plusgiro: 900184-3

(det juridiska namnet på organisationen kan dock skilja sig något jämfört med ovan nämnda namn som avser det som benämns till vardags för organisationen )

Få tips på fler frivilligorganisationer som du kan stödja!