Hjärt-Lungfonden

Nedan har du tips på frivilligorganisation som du kan stödja:

Organisationsnummer: 802006-0763
Hemvist: Stockholm
Websida: www.hjart-lungfonden.se
Plusgiro: 909192-7

(det juridiska namnet på organisationen kan dock skilja sig något jämfört med ovan nämnda namn som avser det som benämns till vardags för organisationen )

Få tips på fler frivilligorganisationer som du kan stödja!