Abrigo Rainha Silvia

Nedan har du tips på frivilligorganisation som du kan stödja:

Organisationsnummer: 855100-5161
Hemvist: Göteborg
Websida: abrigo.se
Plusgiro: 904045–2

(det juridiska namnet på organisationen kan dock skilja sig något jämfört med ovan nämnda namn som avser det som benämns till vardags för organisationen )

Få tips på fler frivilligorganisationer som du kan stödja!