Frivilligorganisationer

I Sverige finns det över 130 000 ideella föreningar och organisationer som är registrerade hos Skatteverket. Det finns dock fler än så, eftersom det inte finns några krav på att en ideell förening eller organisation ska registrera sig hos någon myndighet (jämfört med exempelvis handelsbolag och aktiebolag).

Engagera dig presenterar de föreningar och organisationer som har 90-konto, i enlighet med Insamlingskontrolls fastställda regler, och som är godkända att få stöd av gåvor av dig som privatperson och där du har möjlighet att dra av för hela eller delar av ditt stöd (läs mer om regler för avdragsgilla gåvor).

Listan är senast uppdaterad 2012-04-15. Finner du något fel eller önskar komplettering, vänligen kontakta oss i dag!