Avdragsgilla gåvor

Sedan januari 2012 har du möjlighet att stödja en utvald ideell förening eller organisation, samtidigt som du kan göra avdrag för detta i din skattedeklaration. Det finns vissa förutsättningar för att kunna få detta avdrag, övergripande förutsättningar är att du ska vara minst 18 år, ha gett ett stöd på minst 200 kronor vid gåvotillfället och minst 2000 kronor till en godkänd organisation. Du kan göra avdrag med max 6000 kr under ett inkomstår och få avdrag med 25 %.

Exempel 1: Du är Världsförälder för Unicef och stödjer med 100 kronor i månaden, totalt 1200 kr under ett år. Detta ger inte avdrag i din skattedeklaration.

Exempel 2: Du stödjer Amnesty International med 250 kronor varannan månad, totalt 1500 kronor under ett år. Detta ger inte avdrag i din skattedeklaration.

Exempel 3: Du stödjer Barncancerfonden med 200 kronor i månaden, totalt 2400 kronor under ett år. Detta ger ett avdrag med 600 kronor (25 % av 2400 kronor).

Exempel 4: Du stödjer Läkare utan gränser med 1000 kronor i månaden, totalt 1200 kronor under ett år. Detta ger ett avdrag med 1500 kronor (25 % av 6000 kronor som är maxbeloppet).

Engagera dig uppdaterar informationen, så snart det blir förändringar och nya beslut som fattats kring reglerna om avdragsgilla gåvor för privatpersoner kring stöd till ideella föreningar och organisationer. För att säkerställa att du har aktuell praxis och hur lagstiftningen påverkar dig som individ, läs mer på www.skatteverket.se.