Ideellt arbete

Att arbeta ideellt är något som är vanligt förekommande i Sverige, nästan varannan person är engagerad i en ideell förening eller organisation – du känner säkert någon som sitter med i den lokala bostadsrättsföreningens styrelse, någon facklig styrelseledamot på din arbetsplats eller i Hem och skola-styrelse?

Det ideella engagemanget är viktigt för Sverige och motsvarar cirka 400 000 heltidsarbeten på årsbasis. Det är få förunnat att kunna leva på sitt fritidsintresse, varav det också stannar vid ett ideellt engagemang. Intresse för att involvera sig, både ekonomiskt och med personella resurser, i ideella organisationer (benämns även frivilligorganisationer) är stort och i Sverige finns det närmare 400 godkända föreningar och organisationer av Insamlingskontroll (som säkerställer att minst 75 % av de insamlade medlen kommer fram till ändamålet). Läs gärna rapporten "Hur finansierar ideella föreningar och organisationer sin verksamhet?" som finns att ladda ner bland Krama Mig´s rapporter.

Vill du engagera dig i en  ideell förening eller organisation, men funderar på hur din hjälp kan tillvaratas på bästa sätt? Kontakta Engagera dig, för samtal om hur du kan gå vidare i dina funderingar.