Ha målet om ett hälsosamt liv!

När du bestämt dig för ett engagemang inom ett politiskt parti eller ideell organisation så gäller det att ha ett driv och fokus för de mål och vision som finns inom den valda organisationen. Genom detta driv kommer du utvecklas i en positiv anda, vilket gagnar organisationen som får en kvalificerad volontär eller arvoderad medarbetare. Om du även har en bra så kommer ditt engagemang inom organisationen att vara längre, eftersom du kan vara mer närvarande än frånvarande.

Hur kan du nå ditt mål om ett hälsosamt liv?

Börja med att bestämma dig om vilka förutsättningar som du har och vill ha i praktiken. För genom tid och rum så har synen på dig som individ och ditt hälsotillstånd förändrats, vilket beror på att medikaliseringens konsekvens och dess roll i samhället svängt åt olika håll.

Hälsotillståndets vara eller icke vara kan det dra slutsatser kring, eller medikaliseras, genom att beskriva och analysera mänskliga problem, tillstånd och beteenden utifrån ett sociologiskt, historiskt och kulturellt perspektiv och infallsvinklar. De olika perspektiven är beroende av varandra, enligt professor Fredrik Svenaeus vid Södertörns högskola.

Sunt leverne

För att ha en sund hälsa och ett sunt leverne finns det bra sätt för att ta hand om din kropp och själ. Dels finns det bra rekommendationer, som bra kostråd, från Folkhälsoinstitutet som du kan följa, dels finns det praktiska saker som du kan genomföra för att kunna göra för att kunna leva sunt i vardagen.
   Att äta enligt kostcirkeln, som består av att bland annat frukt och grönt, fisk och kött är ett bra sätt för att ha en fysisk bra och sund kropp och att inte börja röka cigaretter och dricka måttligt med alkohol eller ännu bättre alkoholfria alternativ.
   När det gäller rökning så finns det bra alternativ, som el cigaretter, för dig som vill dra ner med rökningen eller är på gång att sluta röka helt. En vanlig sjukdom som uppstår av rökning är cancer och kol, vilket gör att du inte kan ha ett hälsosamt leverne.

Genom att ha äta sunt, dricka måttligt och röka e cigarett samt bra motion, så kan du skapa bra förutsättningar för ett hälsosamt liv. För du vill förhoppningsvis utvecklas i en positiv anda gagnar organisationen som du väljer att involvera dig inom. För om du även har en bra hälsa, så kommer ditt engagemang inom organisationen att vara längre, eftersom du kan vara mer närvarande än frånvarande. Lycka till!