Engagemang

Det finns många frivilligorganisationer i Sverige som är beroende av ideellt engagemang, både i form av ekonomiskt stöd och personella resurser. Från och med 2012 finns det möjligheter till att stödja vissa föreningar och organisationer med ekonomiskt stöd och samtidigt få avdrag för detta i din deklaration. Läs mer om avdragsgilla gåvor.

Vad ska du engagera dig inom och hur kan du engagera dig i detta? För att det ska bli så bra som möjligt för både dig som individ och för föreningen eller organisationen, gäller det att du är intresserad i den ideologiska frågan eller sakfrågan i sig. Frågeställningar som kan finnas är;

För dig som vill fördjupa dig i hur du kan engagera dig och vill påverka, ger vi några tips på tidskrifter och böcker om engagemang och påverkan, demokratifrågor och frågor kring mänskliga rättigheter, utifrån FN:s konventioner.

 • "Demokratimodeller"
  Det finns många olika sätt att se på vad demokrati är och David Held redogör om några olika modeller av demokrati och ser sin syn på den demokratiska nationalstatens framtidsutsikter.
  >>> Beställ "Demokratimodeller" på www.bokus.se <<<
   
 • "Alla har rätt!"
  FN:s generalförsamling antog den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna den 10 december 2008.  I boken "Alla har rätt! FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna i bild" får du en bra översikt över vad de 30 artiklarna innebär i praktiken. 
  >>> Beställ "Alla har rätt!" på www.bokus.se <<<
 • En grund att stå på
  Genom att ha en bra samhörighet i gruppen som ska arbeta tillsammans i ideella projekt, så kan ni skapa en bra grund att stå på när det gäller att nå målen. Genom att boka en show där ni får insikt i hur man kan arbeta tillsammans, kan ni skapa en samhörighet och laganda för att nå framgångar för projektet.
  >>> Boka en show för att skapa laganda i projektet! <<<